Ti puəbəč ja kna lumpej

 

( venček koroških narodnih )

Jes pa moj hvažək se rada imava,
častiva ta birta saj more žəvet.
Oba se pa notr za mizo pudava,
le naj se sovražə, noj tape civ sviət!

Jes pa koj luk luk, luk luk, luk luk.
Jes pa koj luk luk, luk luk luk luk.

Ti puəbəč ja kna lumpej.
al’ dnarjov nemaš sam!
To jadro prov požinji,
da tebe ne bo sram!
Črivəlce ‘maš vse scəfrane,
čikal tud’ s hvač moli.
Lajb’č maš že vəs rascukan,
hvišən bo še kej uši!

Tralali, tralali, uši pa le ni!

Jes pa, moj hvažək pəstita kna moram,
dukliədr še mava udihvatə morəm.

Jes pa koj luk luk, luk luk, luk luk.
Jes pa koj luk luk, luk luk luk luk.

Ta pijanost je namarnost,
pa zapele vsačəha!
Je mojha puəbča zapelava,
šocja mojha mvadeha.

Svariva səm te puəbəč əlpu,
ud lumpenja dab’ vzev svovu!
Al’ ti pa nis’ me slišov,
v tabernə le sa visov.

Vse bom pubrava kar imam,
potlej pa pojdəm kam drham!
Ti hreš pa zdovžno kajžo
s cəhajnarjam na rajžo.

Jes bə rad cəhajnar biv,
pa rdeče kape nemam!
Rdečo kapo b’ že dobiv,
al’ pušəlca še nemam.

Ti dra la la la, ti dra la la la,
ti dra li la li le ja,
ti dra la la la, ti dra la la la,
ti drali la li lom.

Jes tə za ‘no dečvo viəm,
kə mi bo pušəlc dava!
Jes jo pa polubov bom,
oh to se bo smejava.

Ti dra la la la, ti dra la la la,
ti dra li la li le ja,
ti dra la la la, ti dra la la la,
ti drali la li lom – Holdjom!

0
    0
    Vaša košarica
    Vaša košarica je praznaNazaj v trgovino